Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-ʽAdiyât

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Pashavrapuesite shpejtë (kuajt) që hingëllojnë! 
 2. 2. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët, 
 3. 3. Dhe të cilët vërsulen herët në agim. 
 4. 4. E me të (vërsulje) atëherë çojnë pluhur. 
 5. 5. Dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit (të armikut). 
 6. 6. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet. 
 7. 7. Edhe vetë është dëshmues i asaj (përbuzje). 
 8. 8. Dhe ai është që shumë edopasurinë. 
 9. 9. A nuk e di ai se kur të nxirret çka ëstë në varreza? 
 10. 10. Dhe të tubohet (të dalë në shesh) ajo që ishte në gjoksa. 
 11. 11. E atë ditë, pa dyshim Zoti i tyre është i njohur për punën e tyre.