Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-ʽAlaq

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. 
 2. 2. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjizur. 
 3. 3. Lexo për Zotin tënd Bujar! 
 4. 4. Është Ai që ua mësoi pendën.
 5. 5. Iamësoi njeriut atë që nuk e dinte. 
 6. 6. Jo, është e vërtetë se ai i kalon kufintë, 
 7. 7. Për shkak se e ndien veten të pavarur. 
 8. 8.Pokthimi është vetëm te Zoti yt. 
 9. 9.Amë tregon atë që pengon, 
 10. 10.njërob kur ai falet? 
 11. 11.ç’mendonkur ai (robi) është në rrugë të drejtë? 
 12. 12. Ose ai (rob) urdhëroi për sinqeritet. 
 13. 13. A më trego nëse ai përgënjeshtron dhe zmbrapset (nga besimi)? 
 14. 14. A nuk e di ai se All-llahu e sheh? 
 15. 15. Jo, Jo! Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin. 
 16. 16. Floku rrenacak, mëkatar. 
 17. 17. E ai le t’i thërret ata të vetët. 
 18. 18. Nedot’i thërrasim zebanitë. 
 19. 19. Jo, Jo! Ti mosiubind atij, vazhdo me sexhde dhe afroju Zotit me të.