Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Balad

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Betohem në këtë qytet! 
 2. 2. E ti je që gjendesh në këtë qytet! 
 3. 3. Betohem në prindin dhe në atë qëlindprej tij! 
 4. 4. Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme. 
 5. 5.Amendon ai, se atë nuk mund ta mposhtë askush? 
 6. 6. E thotë: “Unë kam shpenzuar shumë pasuri!” 
 7. 7. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? 
 8. 8. A nuk i dhamë Ne atijdysy? 
 9. 9. Edhe gjuhë edybuzë? 
 10. 10. Dhe i sqaruam atij për tëdyrrugët. 
 11. 11. E ai nuk u hodh në përpjetëzen (rrugë e vështirë – qafëmalit). 
 12. 12. E ç’gjë të mësoi ty se ç’është Akabe (rruga e vështirë)? 
 13. 13. Është lirimi i një skllavi, 
 14. 14. Ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria: 
 15. 15. Ndonjë jetimi që është i afërt, 
 16. 16. Ose ndonjë të varfëri që e ka molisur varfëria. 
 17. 17. E pastaj të bëhej prej atyre që besuan, që këshilluan njëri-tjetrin për durim dhe që këshillluan për mëshirë (për ndihmë). 
 18. 18. Të tillët janë të zotët e anës së djathtë. 
 19. 19. Ndërsa ata që nuk i besuan argumentet Tona, ata jaanë të të majtës. 
 20. 20. Kundër tyre është zjarri i mbyllur.