Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Fîl

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. A nuk e ke parë se ç’bëri Zotiytme poseduesi e elefantit? 
  2. 2. A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar? 
  3. 3. Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë! 
  4. 4. Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar! 
  5. 5. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)!