Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Kawthar

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Ne, vërtet, të dhamë ty shumë mira.
  2. 2. Andaj, ti falu dhe prej kurban për hurë të Zotit tënd! 
  3. 3. E s’ka dyshim se urrejtësiytështë farësosur.