Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Layl

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Pashanatënqë me errësirë mbulon gjithësinë! 
 2. 2. Pashaditënkur ajo shkrepëtin! 
 3. 3. Pasha Atë që krijoi mashkullin e femrën! 
 4. 4. Vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojtë. 
 5. 5. Esai përket atij që jep dhe ruhet, 
 6. 6. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën, 
 7. 7. Ne do ta përgatisim atë për më të lehtën. 
 8. 8. Esai përket atij që bën koprraci dhe ndien veten të pavarur (nga Zoti), 
 9. 9. Dhe që mohon atë më të mirën, 
 10. 10. Nedota përgatisim për më të vështirën. 
 11. 11. E pasuria e tij nuk do t’i bëjë dobi, kur ai të zhduket. 
 12. 12. Detyrë e jonë është vetëm të udhëzojmë. 
 13. 13. Dhe vetëm e Jona është bota tjetër si dhe kjo. 
 14. 14. Unë ua kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. 
 15. 15. Që aty nuk hyn tjëtërkush, pos atij që është më i prishuri. 
 16. 16. I cili përgënjeshtroi dhe u zmbraps. 
 17. 17. Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. 
 18. 18. Ai që e jep pasurinë e vet e pastrohet, 
 19. 19. Ejopër ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë. 
 20. 20. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit, 
 21. 21. Për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi!