Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Masad

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Qoftë i shkatërruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatërruar! 
  2. 2. Atij nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi! 
  3. 3. Aidotë hyjë në një zjarr të ndezur flakë. 
  4. 4. E edhe gruaja e tij, ajo që barti dru (ferra), 
  5. 5. E në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur.