Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Qadr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit. 
  2. 2. E ç’të bëri ty të dijsh se ç’është nata e Kadrit? 
  3. 3. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj! 
  4. 4. Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. 
  5. 5. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.