Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Qâriʽah

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Krisma e kijametit. 
 2. 2. Ç’ka është krisma? 
 3. 3. Dhe ç’të mësoi ty se ç’është krisma? 
 4. 4. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara. 
 5. 5. Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. 
 6. 6. Esai përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij, 
 7. 7. Ai është në një jetë të këndshme. 
 8. 8. Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij, 
 9. 9. Vendi i tij do të jetë në Havije. 
 10. 10. E ç’është ajo që të njoftoi ç’është ai (Havije)? 
 11. 11. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.