Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Zalzalah

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, 
  2. 2. Dhe të nxjerrë toka atë që ka në mbrendinë e saj (barrën ngabrenda), 
  3. 3. Dhe njeriu të thotë: “ç’ka kjo (që bën këtë dridhje)?” 
  4. 4. Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, 
  5. 5. Ngase Zotiyte ka urdhëruar atë. 
  6. 6. Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. 
  7. 7. E kushe punoi ndonjë të mirë, që pëshonsagrimca, atë do ta gjejë. 
  8. 8. Dhe kush punoi ndonjë të keqe sa grimca, atë do ta gjejë.