Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

An-Nâs

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve! 
  2. 2. Sunduesin e njerëzve, 
  3. 3. Të adhuruarin e njerëzve, 
  4. 4. Prej të keqes së cytësit që fshihet. 
  5. 5. I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve, 
  6. 6. Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit”.