Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

At-Târiq

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. 1. Pashaqiellindhe yllin ndriçues (të natës)! 
 2. 2. E ku e di tise çka është tariku – trokitësi? 
 3. 3. Ai është ylli që shpon (errësirën me dritë). 
 4. 4. Nuk ka asnjëri njeri që ndaj tij të mos ketë përcjellës. 
 5. 5. Le të shikojë njeriu se prej çkahit është krijuar? 
 6. 6. Ai është krijuar prej një uji që hidhet fuqishëm, 
 7. 7. E qëdelnga kurrizi i shpinës dhe dërrasa e gjoksit. 
 8. 8. E s’ka dyshim se Ai ka fuqi ta rikthejë në jetë atë. 
 9. 9. Ditën kur do të gjurmohen të fshehtat. 
 10. 10. E ai (njeriu) nuk ka forcë as ndihmëtarë. 
 11. 11. Pashaqiellinqë kohë pas kohe kthehet me shi. 
 12. 12. Edhe kohën që qahet për bimë. 
 13. 13. Është e vërtetë se ai (Kur’ani) është fjalë që dallon – gjykon. 
 14. 14. Nuk është ai i parëndësishëm (lojë e kotë)! 
 15. 15. Ata vërtetë bëjnë kurtha. 
 16. 16.Poedhe Unë përgatis dështimin e kurtheve të tyre! 
 17. 17. E ti jobesimtarët jepju afat, afatizoi atapak.