Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

At-Tîn

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Pashafikundhe ullirin! 
  2. 2. Dhe (kodrën) Turi Sina-en! 
  3. 3. Dhe këtë qytet të sigurisë! 
  4. 4. Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur. 
  5. 5. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. 
  6. 6. Përveç atyre që besuan dhe bënë vepra të mira; ata kanë shpërblim të pandërprerë. 
  7. 7. E pas gjithë kësaj, ç’të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit (përgjegjësisë)?
  8. 8. A nuk është All-llahu më i urti gjykuesve?