Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Quraysh

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Për hirë të garantimit që e gëzojnë kurejshitët! 
  2. 2. Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit dhe verës! 
  3. 3. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, 
  4. 4. I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike!