Quran translations in many languages

Qurani në Shqip

Al-Humazah

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. 1. Mjerë për secilin që e ofendon e përqesh (njerëzit), 
  2. 2. Që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i pakësohet. 
  3. 3. E mendon se pasuria e tij do të bëjë të përjetshëm. 
  4. 4. Jo, të mos medojë ashtu! Se ai pa tjetër do të hidhet në Hutame. 
  5. 5. E çka dini ti se ç’është Hutame? 
  6. 6. Është zjarri i All-llahut i ndezur fort. 
  7. 7. Që depërton deri në loçkë të zemrës. 
  8. 8. Ai i mbyll ata, ua zë frymën. 
  9. 9. Ata janë të lidhur në pranga