Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-ʽAsr

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[103:1]

And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr namazına, zamana və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki,

[103:2]

İnsan (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla) ziyan içindədir?

[103:3]

Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyəedən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa! (Belələri Cənnətənail olub əbədi səadətə qovuşanlardır!)