Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Qâriʽah

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[101:1]

Urəkləri dəətə salan qiyamət!

[101:2]

Nədir qiyamət?!

[101:3]

Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?!

[101:4]

O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək (çəyirtkə kimi bir-birinə qatışacaq);

[101:5]

Dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır!

[101:6]

(O gün) tərəzisi ağır gələn (yaxşı əmələri pis əməllərdən çox olan) kimsə,

[101:7]

(Cənnətdə) xoş güzəran içində olacaq!

[101:8]

Tərəzisi yüngül gələn (yaxşı əməlləri pis əməllərdən az olan) kimsənin isə,

[101:9]

Məskəni Haviyə (Cəhənnəmin dibi) olacaqdır!

[101:10]

Sən nə bilirsən ki, o (Haviyə) nədir?!

[101:11]

O çox qızmar bir atəşdir!