Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Qiyâmah

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[75:1]

And içirəm qiyamət gününə;

[75:2]

And içirəm (günah etdiyi üçün, yaxud yaxşı əməli azdır deyə) özünü qınayan nəfsə! (Siz öləndən sonra mütləq diriləcəksiniz!)

[75:3]

Məgər insan elə güman edir ki, (qiyamət günü) onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik?!

[75:4]

Bəli, Biz onun barmaqlarını da (barmaq sümüklərini də, barmaqlarının uclarını da) düzəltməyə qadirik!

[75:5]

Lakin insan (bundan sonra da) önündəkini (qiyaməti) danmaq (pis işlər görmək) istəyər.

[75:6]

Və (istehza ilə): “Qiyamət günü nə vaxt olacaqdır?” – deyəsoruşar.

[75:7]

Göz (heyrətdən) bərələcəyi;

[75:8]

Ay tutulacağı;

[75:9]

Günəşlə ay birləşəcəyi (hər ikisinin qərbdən çıxacağı, nurunun gedəcəyi) zaman –

[75:10]

Məhz o gün insan: “Qaçıb can qurtarmağa yer haradadır?” – deyəcəkdir.

[75:11]

Xeyr, (o gün) heç bir sığınacaq olmayacaqdır!

[75:12]

O gün (ey insan!) duracaq (pənah aparılacaq) yer ancaq Rəbbinin hüzurudur!

[75:13]

O gün insana öncə etdiyi və sonraya qoyduğu nə varsa (sağlığında dünyada gördüyü işlər və öləndən sonra qoyub getdiyi yaxşı, pis nə varsa, hamısı) xəbər veriləcəkdir!

[75:14]

Doğrusu, insan özü-özünə şahiddir!

[75:15]

O, hər cür üzrxahlıq etsə də, (qəbul olunmaz)!

[75:16]

(Ya Peyğəmbər! Cəbrail sənə Qur’an oxuduğu zaman) onu tələm-tələsik əzbərləmək üçün dilini tərpətmə! (Sən də onunla birlikdə Qur’anı təkrar etmə, yalnız dinlə!)

[75:17]

Cünki onu (sənin qəlbində) cəm etmək, (dilində) oxutmaq Bizəaiddir.

[75:18]

Biz onu (Cəbrailin dili ilə) oxutduğumuz zaman oxunmasını diqqətlə dinlə.

[75:19]

Sonra onu (sənə) bəyan etmək də Bizə aiddir!

[75:20]

Xeyr, xeyr! Siz tez keçib gedəni (fani dünyanı) sevirsiniz.

[75:21]

Axirəti isə tərk edirsiniz.

[75:22]

O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək,

[75:23]

?z Rəbbinə baxacaqdır!

[75:24]

O gün neçə-neçə üzlər tutulub qaralacaq,

[75:25]

(Sahiblərinin) bel sümüklərinin (dəətli bir əzabla) qırılacağını anlayacaqdır!

[75:26]

Xeyr, (can) boğaza (körpücük sümüklərinə) gəlib yetişəcəyi,

[75:27]

(Onu bu bəladan) kim xilas edə bilər? – deyiləcəyi,

[75:28]

(Can üstə olan kimsə) ayrılıq dəminin gəlib çatdığını anlayacağı,

[75:29]

Və (ölüm qorxusundan) qıçı-qıçına dolaşacağı zaman,

[75:30]

Aparılacağı yer Rəbbinin hüzuru olacaqdır (ey insan)!

[75:31]

Beləliklə, o (kafir Əbu Cəhl) nə (Qur’anı) təsdiq etdi, nə dənamaz qıldı.

[75:32]

Amma (Allah kəlamını) yalan saydı, (ondan) üz döndərdi.

[75:33]

Sonra da özünü darta-darta ailəsinin yanına getdi.

[75:34]

Vay sənin halına, vay!

[75:35]

Yenə də vay sənin halına, vay!

[75:36]

Məgər insan elə güman edir ki, o, başlı-başına (cəzasız) buraxılacaq?!

[75:37]

Məgər o tökülən bir qətrə nütfə deyildimi?!

[75:38]

Sonra laxtalanmış qan oldu və (Allah) onu yaradıb surət verdi(insan şəklinə saldı).

[75:39]

Sonra da ondan biri kişi, biri qadın olmaqla iki cift (həmtay) yaratdı.

[75:40]

Elə isə O Allah ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi?!