Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Al-Zalzalah

ərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[99:1]

Yer özünə məxsus bir şiddətlə lərzəyə gəlib titrəyəcəyi zaman;

[99:2]

Yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman;

[99:3]

İnsan (təəccüblə): “Buna (bu yerə) nə olub?” – deyəcəyi zaman –

[99:4]

Məhz o gün (yer) öz hekayətini söyləyəcəkdir –

[99:5]

Cünki (bunu) ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir (buyurmuşdur)!

[99:6]

O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün (qəbirlərindən məərə) dəstə-dəstə çıxacaqlar! (Cənnətliklər sağ tərəfə, cəhənnəmliklər isə sol tərəfdə olacaqlar).

[99:7]

Kim (dünyada) zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu (onun xeyrini) görəcəkdir (mükafatını alacaqdır).

[99:8]

Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu (onun zərərini) görəcəkdir (cəzasını çəkəcəkdir).