Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

At-Takâthur

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[102:1]

(Ey qafil insanlar!) Coxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqraba çoxluğu) ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki,

[102:2]

Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb, onların da çoxluğu iləfəxr etməyiniz üçün) qəbirləri ziyarət etdiniz. [Və ya (axirətiniz üçün əsla çalışmadan) ölüb getdiniz (ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz)].

[102:3]

Xeyr! (Belə yaramaz!). Siz (öləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini) mütləq biləcəksiniz!

[102:4]

Xeyr, xeyr! (Belə yaramaz). Siz (öləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini) mütləq biləcəksiniz!

[102:5]

Xeyr, əgər (qiyamət günü sizə nə ediləcəyini) tam yəqinlikləbilsəydiniz (fani dünya malına uymazdınız)!

[102:6]

(Ey müşriklər! Qiyamət günü) siz o Cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz!

[102:7]

Bəli, siz (Cəhənnəmə vasil olduqdan sonra) onu mütləq öz gözünüzlə görəcəksiniz!

[102:8]

Sonra da həmin gün (Allahın dünyada sizə əta etdiyi) ne’mətlər barəsində mütləq sorğu-sual olunacaqsınız!