Quran translations in many languages

Azərbaycanlı Quran

Quraysh

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

[106:1]

(Ya Peyğəmbər! Qüreyşlilərə de ki) Qüreyşin ülfəti (dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə,

[106:2]

Onlara qış və yay səfərini müyəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə bilmələri) xatirinə.

[106:3]

Bu evin Rəbbinə (Kə‘bənin sahibi Allaha) ibadət etsinlər!

[106:4]

O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxudan (fil sahiblərinin təhlükəsindən) sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.