Quran translations in many languages

Bosnian Quran

ʽAbasa

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[80:1]

On* se namrštio i okrenuo

[80:2]

zato što je slijepac njemu prišao,

[80:3]

A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,

[80:4]

ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.

[80:5]

Onoga koji je bogat,

[80:6]

ti njega savjetuješ,

[80:7]

a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;

[80:8]

a onoga koji ti žureći prilazi

[80:9]

i strah osjeća,

[80:10]

ti se na njega ne osvrćeš,

[80:11]

Ne čini tako! Oni su pouka –

[80:12]

pa ko hoće, poučiće se –

[80:13]

na listovima su cijenjenim

[80:14]

uzvišenim, čistim,

[80:15]

u rukama pisara*

[80:16]

časnih, čestitih,

[80:17]

Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!

[80:18]

Od čega ga On stvara?

[80:19]

Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,

[80:20]

i Pravi put mu dostupnim učini,

[80:21]

zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,

[80:22]

i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.

[80:23]

Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!

[80:24]

Neka čovjek pogleda u hranu svoju;

[80:25]

Mi obilno kišu prolivamo,

[80:26]

zatim zemlju pukotinama rasijecamo

[80:27]

i činimo da iz nje žito izrasta

[80:28]

i grožđe i povrće,

[80:29]

i masline i palme,

[80:30]

i bašče guste,

[80:31]

i voće i pića,

[80:32]

na uživanje vama i stoci vašoj.

[80:33]

A kada dođe glas zaglušujući –

[80:34]

na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći

[80:35]

i od majke svoje i od oca svoga

[80:36]

i od druge svoje i od sinova svojih –

[80:37]

toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti

[80:38]

neka lica biće toga Dana blistava,

[80:39]

nasmijana, radosna,

[80:40]

a na nekim licima toga Dana biće prašina,

[80:41]

tama će ih prekrivati,

[80:42]

to će nevjernici – razvratnici biti.