Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Adh-Dhâriyât

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[51:1]

Tako Mi onih koji pušu snažno,*

[51:2]

i onih koji teret nose,*

[51:3]

i onih koji plove lahko,*

[51:4]

i onih koji naredbe sprovode -*

[51:5]

istina je, zaista, ono čime vam se prijeti,

[51:6]

nagrada i kazna sigurno će biti!

[51:7]

Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,

[51:8]

vi govorite nejednako,*

[51:9]

od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti.

[51:10]

Neka prokleti budu lažljivci

[51:11]

koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!

[51:12]

Oni pitaju: “Kada će Dan sudnji?”

[51:13]

Onoga Dana kada se u vatri budu pržili!

[51:14]

Iskusite kaznu svoju – to je ono što ste požurivali!

[51:15]

Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti,

[51:16]

primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili,

[51:17]

noću su malo spavali

[51:18]

i u praskazorje oprost od grijeha molili,

[51:19]

a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.

[51:20]

Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,

[51:21]

a i u vama samima – zar ne vidite? –

[51:22]

a na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.

[51:23]

I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!

[51:24]

Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim

[51:25]

kada mu oni uđoše i rekoše: “Mir vama!”, i on reče: “Mir vama, ljudi neznani!”

[51:26]

I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,*

[51:27]

i primače im ga: “Zar nećete da jedete?” – upita,

[51:28]

osjetivši od njih u duši zebnju. “Ne boj se!” – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.

[51:29]

I pojavi se se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče:“Zar ja, stara, nerotkinja?!”*

[51:30]

Tako je odredio Gospodar tvoj – rekoše oni –

[51:31]

A šta vi hoćete, o izaslanici? – upita Ibrahim.

[51:32]

Poslani smo narodu grješnom – rekoše –

[51:33]

da sručimo na njih grumenje od ilovače,

[51:34]

svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli.”

[51:35]

I Mi iz njega vjernike izvedosmo –

[51:36]

a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo –

[51:37]

i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostavismo.

[51:38]

I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,

[51:39]

a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: “Čarobnjak je ili lud!”

[51:40]

I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.

[51:41]

I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra –

[51:42]

pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.

[51:43]

I o Semudu, kad mu bi rečeno: “Uživajte još izvjesno vrijeme!”

[51:44]

I oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,

[51:45]

i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.

[51:46]

I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni!

[51:47]

Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo,

[51:48]

i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro! –

[51:49]

i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!

[51:50]

Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;

[51:51]

ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!”

[51:52]

I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: “Čarobnjak je!”, ili: “Lud je!”

[51:53]

Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,

[51:54]

zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti,

[51:55]

i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.

[51:56]

Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,

[51:57]

Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane,

[51:58]

opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!

[51:59]

A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne požuruju,

[51:60]

jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!