Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Aʽlâ

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[87:1]

Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

[87:2]

koji sve stvara i čini skladnim,

[87:3]

i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,

[87:4]

i koji čini da rastu pašnjaci,

[87:5]

i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.

[87:6]

Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti

[87:7]

osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –

[87:8]

i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;

[87:9]

zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:

[87:10]

dozvaće se onaj koji se Allaha boji,

[87:11]

a izbjegavaće je onaj najgori,

[87:12]

koji će u vatri velikoj gorjeti,

[87:13]

pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.

[87:14]

Postići će šta želi onaj koji se očisti

[87:15]

i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

[87:16]

Ali, vi više život na ovom svijetu volite,

[87:17]

a onaj svijet je bolji i vječan je.

[87:18]

Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,

[87:19]

listovima Ibrahimovim i Musaovim.*