Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Bayyinah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[98:1]

Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

[98:2]

od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

[98:3]

u kojima su propisi ispravni.

[98:4]

A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,

[98:5]

a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

[98:6]

Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.

[98:7]

A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

[98:8]

njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se b