Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Burûj

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[85:1]

Tako mi neba sazviježđima okićenog

[85:2]

i Dana već određenog,

[85:3]

i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –

[85:4]

prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

[85:5]

i vatrom i gorivom ih napunili,

[85:6]

kada su oko nje sjedili

[85:7]

i bili svjedoci onoga što su vjernici radili!

[85:8]

A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali,

[85:9]

čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.

[85:10]

One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,

[85:11]

a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti.

[85:12]

Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!

[85:13]

On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;

[85:14]

I on prašta, i pun je ljubavi,

[85:15]

Gospodar svemira, Uzvišeni,

[85:16]

On radi šta je Njemu volja.

[85:17]

Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

[85:18]

o faraonu i Semudu?

[85:19]

Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču –

[85:20]

a Allahu oni neće moći umaći:

[85:21]

a ovo je Kur’an veličanstveni,

[85:22]

na Ploči pomno čuvanoj.