Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Falaq

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[113:1]

Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja

[113:2]

od zla onoga što On stvara,

[113:3]

i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

[113:4]

i od zla smutljivca kad smutnje sije,

[113:5]

i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”