Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Fâtihah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[1:1]

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[1:2]

Milostivog, Samilosnog,

[1:3]

Vladara Dana sudnjeg,

[1:4]

Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

[1:5]

Uputi nas na Pravi put,

[1:6]

na Put onih kojima si milost Svoju darovao,

[1:7]

a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!