Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Fîl

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[105:1]

Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!*

[105:2]

Zar lukavstvo njihovo nije omeo

[105:3]

i protiv njih jata ptica poslao,*

[105:4]

koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

[105:5]

pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?