Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Furqân

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[25:1]

Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena,

[25:2]

Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nemadjeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!

[25:3]

Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti o

[25:4]

Oni koji ne vjeruju govore: “Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu”- i čine nepravdu i potvoru

[25:5]

i govore: “To su izmišljotine naroda drevnih; on traži da mu se prepisuju i ujutro i navečer da mu ih čitaju.”

[25:6]

Reci: “Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i samilostan je.”

[25:7]

I oni govore: “Šta je ovom ’poslaniku’, on hranu uzima i po trgovima hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sanjim opominje,

[25:8]

ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio?” I nevjernici još govore: “Vi samo začarana čovjeka slijedite!”

[25:9]

Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu naći.

[25:10]

Neka je uzvišen Onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga:vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove.

[25:11]

Oni, čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu –

[25:12]

kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči,

[25:13]

a kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati.

[25:14]

Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!

[25:15]

Reci: “Da li je bolje to ili vječni Džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali. On će im nagrada i prebivalište biti,

[25:16]

u njemu će dovijeka sve što zažele imati; to je obećanje Gospodara tvoga; oni će imati pravo to iskati od Njega.

[25:17]

A na Dan kada ih On sakupi, a i one kojima su pored Allaha robovali, te upita: “Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s Pravoga puta zalutali?” –

[25:18]

oni će reći: “Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju; oni su propast zaslužili!”

[25:19]

Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je Njemu druge ravnim smatrao daćemo da patnju veliku iskusi.

[25:20]

Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve.

[25:21]

Oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati – govore: “Zašto nam se ne pošalju meleki ili zašto Gospodara svoga ne vidimo?” Oni su, zaista, u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli.

[25:22]

Onoga Dana kada ugledaju meleke, grješnici se neće radovati i uzviknuće: “Sačuvaj nas Bože!”

[25:23]

I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.

[25:24]

Stanovnici Dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.

[25:25]

A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste,

[25:26]

toga Dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan Dan za nevjernike.

[25:27]

Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao,

[25:28]

kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,

[25:29]

on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!” – ašejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu –

[25:30]

Poslanik je rekao: “Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!”

[25:31]

Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku navaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodič i kao pomagač!

[25:32]

Oni koji ne vjeruju govore: “Trebalo je da mu Kur’an bude objavljen čitav, i to odjednom!” A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.

[25:33]

Oni ti neće nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.

[25:34]

Oni koji budu lica okrenutih zemlji u Džehennem vučeni biće u najgorem položaju i u najvećoj nevolji.

[25:35]

Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,

[25:36]

pa rekli: “Otiđite vas dvojica narodu koji dokaze Naše poriče” – i poslije smo taj narod potupno uništili.

[25:37]

A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili,

[25:38]

i Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih –

[25:39]

svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uništili.

[25:40]

A ovi prolaze* pored grada na koji se sručila kobna kiša – zar ga ne vide? – pa ipak ne očekuju proživljenje.

[25:41]

Kad te vide,* rugaju ti se: “Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?

[25:42]

Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo.” A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje s Pravoga puta bio skrenuo.

[25:43]

Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?

[25:44]

Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli.

[25:45]

Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire – a da hoće, ostavio bi je da miruje – i kako smo uredili da na nju Sunce utječe,

[25:46]

a poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo.

[25:47]

On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.

[25:48]

I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo

[25:49]

da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo.

[25:50]

Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati.

[25:51]

Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;

[25:52]

zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori.

[25:53]

On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.

[25:54]

On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.

[25:55]

Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju im neku korist pribaviti, ni da od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara,

[25:56]

a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.

[25:57]

Reci: “Za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da onaj koji hoće pođe Putem koji vodi Njegovu Gospodaru.”

[25:58]

Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna Onaj

[25:59]

koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna.

[25:60]

A kad im se rekne: “Padajte ničice pred Milostivim!” – oni pitaju:“A ko je Milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ”? I još se više otuđuju.

[25:61]

Neka je uzvišen Onaj koji je na nebu sazviježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja.

[25:62]

On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran.

[25:63]

A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!”,

[25:64]

i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći;

[25:65]

i oni koji govore: “Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,

[25:66]

on je ružno prebivalište i boravište”;

[25:67]

i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine;

[25:68]

i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu,

[25:69]

patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati;

[25:70]

ali onima koji se pokajui uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je;

[25:71]

a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;

[25:72]

i oni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno;

[25:73]

i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;

[25:74]

i oni koji govore: “Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’” –

[25:75]

oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani,

[25:76]

u njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište!

[25:77]

Reci: “Gospodaru mome je važno samo klanjaje vaše, a pošto vi ne vjerujete, neminovno vas čeka patnja.”