Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Ghâshiyah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[88:1]

Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –

[88:2]

kada će se neka lica potištena,

[88:3]

premorena, napaćena

[88:4]

u vatri užarenoj pržiti,

[88:5]

sa vrela uzavrelog piti,

[88:6]

kada drugog jela osim trnja neće imati,

[88:7]

koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.

[88:8]

Neka lica toga dana biće radosna,

[88:9]

trudom svojim zadovoljna –

[88:10]

u Džennetu izvanrednome,

[88:11]

u kome prazne besjede neće slušati.

[88:12]

U njemu su izvor-vode koje teku,

[88:13]

u njemu su i divani skupocjeni,

[88:14]

i pehari postavljeni,

[88:15]

i jastuci poređani,

[88:16]

i ćilimi rašireni.

[88:17]

Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,

[88:18]

i nebo – kako je uzdignuto,

[88:19]

i planine – kako su postavljene,

[88:20]

i Zemlju – kako je prostrta?!

[88:21]

Ti poučavaj – tvoje je da poučavaš,

[88:22]

ti vlast nad njima nemaš!

[88:23]

A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje,

[88:24]

njega će Allah najvećom mukom mučiti.

[88:25]

Nama će se oni zaista vratiti

[88:26]

i pred Nama će, doista, račun polagati!