Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Hâqqah

Al-Hâqqah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[69:1]

Čas neizbježni,

[69:2]

šta je Čas neizbježni,

[69:3]

i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?

[69:4]

Semud i Ad su Smak svijeta poricali

[69:5]

pa je Semud uništen glasom strahovitim,

[69:6]

a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,

[69:7]

kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,

[69:8]

i vidiš li da je iko od njih ostao?

[69:9]

A došli su faraon, i oni prije njega,* i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,

[69:10]

i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.

[69:11]

Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili

[69:12]

da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

[69:13]

A kada se jednom u Rog puhne,

[69:14]

pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,

[69:15]

toga dana će se Smak svijeta dogoditi

[69:16]

i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –

[69:17]

i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.

[69:18]

Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:

[69:19]

onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da – reći će:“Evo vam, čitajte knjigu moju,

[69:20]

ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.”

[69:21]

I on će biti u životu zadovoljnom,

[69:22]

u Džennetu predivnom,

[69:23]

čiji će plodovi na dohvat ruke biti.

[69:24]

Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!

[69:25]

A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: “Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije

[69:26]

i da ni saznao nisam za obračun svoj!

[69:27]

Kamo sreće da me je smrt dokrajčila –

[69:28]

bogatstvo moje mi nije od koristi,

[69:29]

snage moje nema više!”

[69:30]

Držite ga i u okove okujte,

[69:31]

zatim ga samo u vatri pržite,

[69:32]

a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,

[69:33]

jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

[69:34]

i da se nahrani nevoljnik – nije nagovarao;

[69:35]

zato on danas ovdje nema prisna prijatelja

[69:36]

ni drugog jela osim pomija,

[69:37]

koje će samo nevjernici jesti.”

[69:38]

A Ja se kunem onim što vidite

[69:39]

i onim što ne vidite,

[69:40]

Kur’an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,

[69:41]

a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!

[69:42]

i nisu riječi nikakva proroka – kako vi malo razmišljate!

[69:43]

Objava je on od Gospodara svjetova!

[69:44]

A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,

[69:45]

Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,

[69:46]

a onda mu žilu kucavicu presjekli,

[69:47]

i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.

[69:48]

Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili –

[69:49]

A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –

[69:50]

i on će biti uzrok jadu nevjernika,

[69:51]

a on je, doista, sama istina

[69:52]

zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!