Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Humazah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[104:1]

Teško svakom klevetniku podrugljivcu,

[104:2]

koji blago gomila i prebrojava ga,

[104:3]

i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

[104:4]

A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

[104:5]

A znaš li ti šta je Džehennem?

[104:6]

Vatra Allahova razbuktana,

[104:7]

koja će do srca dopirati.

[104:8]

Ona će iznad njih biti zatvorena,

[104:9]

plamenim stupovima zasvođena.