Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Infitâr

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[82:1]

Kada se nebo rascijepi,

[82:2]

i kada zvijezde popadaju

[82:3]

i kada se mora jedna u druga uliju,

[82:4]

i kada se grobovi ispreturaju,

[82:5]

svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio

[82:6]

O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,

[82:7]

koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –

[82:8]

i kakav je htio lik ti dao?

[82:9]

A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

[82:10]

a nad vama bdiju čuvari,

[82:11]

kod Nas cijenjeni pisari,

[82:12]

koji znaju ono što radite.

[82:13]

Čestiti će, sigurno, u Džennet,

[82:14]

a grješnici, sigurno, u Džehennem,

[82:15]

na Sudnjem danu u njemu će gorjeti

[82:16]

i više iz njega neće izvedeni biti.

[82:17]

A znaš li ti šta je Sudnji dan

[82:18]

i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?

[82:19]

Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana ćevlast jedino Allah imati.