Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Inshiqâq

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[84:1]

Kada se nebo rascijepi

[84:2]

i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –

[84:3]

i kada se Zemlja rastegne,

[84:4]

i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,

[84:5]

i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –

[84:6]

ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:

[84:7]

onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

[84:8]

lahko će račun položiti

[84:9]

i svojima će se radostan vratiti;

[84:10]

a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data

[84:11]

propast će prizivati

[84:12]

i u ognju će gorjeti,

[84:13]

jer je sa čeljadi svojom radostan bio

[84:14]

i mislio da se nikada neće vratiti –

[84:15]

a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

[84:16]

I kunem se rumenilom večernjim,

[84:17]

i noći, i onim što ona tamom obavije,

[84:18]

I Mjesecom punim,

[84:19]

vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!

[84:20]

Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,

[84:21]

i zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?!

[84:22]

već, nevjernici, poriču,

[84:23]

a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,

[84:24]

zato im navijesti patnju neizdržljivu!

[84:25]

Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.