Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Jinn

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[72:1]

Reci: ”Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali,

[72:2]

koji na pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati’,

[72:3]

a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo sebi ni druge ni djeteta;

[72:4]

jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,

[72:5]

a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;

[72:6]

i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;

[72:7]

i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;

[72:8]

i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;

[72:9]

i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;

[72:10]

i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;

[72:11]

a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;

[72:12]

i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;

[72:13]

i mi smo, čim smo Kur’an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;

[72:14]

i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,

[72:15]

a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.”

[72:16]

A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,

[72:17]

da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će u patnju tešku uvesti.

[72:18]

Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

[72:19]

A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.

[72:20]

Reci: “Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram.”

[72:21]

Reci: “Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim.”

[72:22]

Reci: “Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći –

[72:23]

samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove.” A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.

[72:24]

I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.

[72:25]

Reci: “Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,

[72:26]

On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome,

[72:27]

osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati

[72:28]

da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.