Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Jumuʽah

ebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[62:1]

Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!

[62:2]

On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi,

[62:3]

i drugima koji im se još nisu priključili – On je Silni i Mudri.

[62:4]

To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika.

[62:5]

Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši oni koji poriču Allahove ajete! – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji neće da vjeruje.

[62:6]

Reci: “O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite.”

[62:7]

A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike.

[62:8]

Reci: “Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.”

[62:9]

O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate!

[62:10]

A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.

[62:11]

Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: “Ono što je u Allaha bolje je i odveselja i od trgovine.” – A Allah najbolju opskrbu daje.*