Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Kawthar

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[108:1]

Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

[108:2]

zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

[108:3]

onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.