Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Layl

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[92:1]

Tako mi noći kada tmine razastre,

[92:2]

i dana kad svane,

[92:3]

i Onoga koji muško i žensko stvara –

[92:4]

vaš trud je, zaista, različit:

[92:5]

onome koji udjeljuje i ne griješi

[92:6]

i ono najljepše smatra istinitim –

[92:7]

njemu ćemo Džennet pripremiti;

[92:8]

a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim

[92:9]

i ono najljepše smatra lažnim –

[92:10]

njemu ćemo Džehennem pripremiti,

[92:11]

i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.

[92:12]

Mi smo dužni ukazati na Pravi put,

[92:13]

i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!

[92:14]

Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,

[92:15]

u koju će ući samo nesretnik,

[92:16]

onaj koji bude poricao i glavu okretao,

[92:17]

a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,

[92:18]

onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,

[92:19]

ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati,

[92:20]

već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao,

[92:21]

i on će, zbilja, zadovoljan biti!