Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Maʽârij

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[70:1]

Neko je zatražio da se kazna izvrši

[70:2]

nad nevjernicima – niko ne može spriječiti

[70:3]

da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,

[70:4]

k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,

[70:5]

zato ti budi strpljiv ne jadikujući,

[70:6]

Oni misle da se dogoditi neće,

[70:7]

a Mi znamo da sigurno hoće,

[70:8]

onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,

[70:9]

a brda kao vuna šarena,

[70:10]

kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,

[70:11]

iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,

[70:12]

i ženom svojom, i bratom svojim,

[70:13]

i porodicim svojom koja ga štiti,

[70:14]

i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.

[70:15]

Nikada! Ona će buktinja sama biti

[70:16]

koja će udove čupati,

[70:17]

zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao

[70:18]

i zgrtao i skrivao.

[70:19]

Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:

[70:20]

kada ga nevolja snađe – brižan je,

[70:21]

a kada mu je dobro – nepristupačan je,

[70:22]

osim vjernika,

[70:23]

koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,

[70:24]

i oni u čijim imecima bude određen dio

[70:25]

za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,

[70:26]

i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,

[70:27]

i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali –

[70:28]

a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –

[70:29]

i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali

[70:30]

i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju –

[70:31]

a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,

[70:32]

i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,

[70:33]

i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,

[70:34]

i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –

[70:35]

oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.

[70:36]

Zašto se nevjernici prema tebi žure,

[70:37]

zdesna i slijeva, u gomilama?!

[70:38]

Kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?

[70:39]

Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju!

[70:40]

I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih možemo

[70:41]

boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti.

[70:42]

Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,

[70:43]

Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,

[70:44]

oborenih pogleda i poniženjem oprhvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!