Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Mâʽûn

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[107:1]

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

[107:2]

Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

[107:3]

i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

[107:4]

A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

[107:5]

molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

[107:6]

koji se samo pretvaraju

[107:7]

i nikome ništa ni u naručje ne daju!