Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Muddaththir

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[74:1]

O ti, pokriveni!*

[74:2]

Ustani i opominji!

[74:3]

I Gospodara svoga veličaj!

[74:4]

I haljine svoje očisti!

[74:5]

I kumira se kloni!

[74:6]

I ne prigovaraj držeći da je mnogo!

[74:7]

I radi Gospodara svoga trpi!

[74:8]

A kada se u Rog puhne –

[74:9]

biće to naporan dan

[74:10]

nevjernicima, neće biti lagahan.

[74:11]

Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio

[74:12]

i bogatstvo mu ogromno dao

[74:13]

i sinove koji su s njim*

[74:14]

i čast i ugled mu pružio –

[74:15]

i još žudi da uvećam!

[74:16]

Nikako! On, doista, prkosi ajetima našim, –

[74:17]

a naprtiću Ja njemu teškoće,

[74:18]

jer je smišljao i računao –

[74:19]

i, proklet bio, kako je proračunao!

[74:20]

i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! –

[74:21]

Zatim je pogledao

[74:22]

pa se onda smrknuo i namrštio

[74:23]

i potom se okrenuo i uzoholio,

[74:24]

i rekao:“Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,

[74:25]

ovo su samo čovjekove riječi!”

[74:26]

U Sekar* ću Ja njega baciti –

[74:27]

a znaš li ti šta je Sekar?

[74:28]

Ništa on neće poštedjeti,

[74:29]

kože će crnim učiniti,

[74:30]

nad njim su devetnaesterica.

[74:31]

Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernic

[74:32]

I tako Mi Mjeseca,

[74:33]

i noći kada mine,

[74:34]

i zore kada svane –

[74:35]

on je, zaista, najveća nevolja,

[74:36]

ljudima je opomena –

[74:37]

onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi!

[74:38]

Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,

[74:39]

osim sretnika,

[74:40]

oni će se u džennetskim baščama raspitivati

[74:41]

o nevjernicima:

[74:42]

Šta vas je u Sekar dovelo?

[74:43]

Nismo – reći će – “bili od onih koji su molitvu obavljali

[74:44]

i od onih koji su siromahe hranili,

[74:45]

i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,

[74:46]

i Sudnji dan smo poricali,

[74:47]

sve dok nam smrt nije došla.”

[74:48]

Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.

[74:49]

Pa zašto oni pouku izbjegavaju,

[74:50]

kao da su divlji magarci preplašeni

[74:51]

koji od onih koji ih progone bježe.

[74:52]

Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.

[74:53]

Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!

[74:54]

Uistinu! Kur’an je pouka,

[74:55]

i ko hoće, na umu će ga imati,

[74:56]

a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta.