Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Mursalât

ebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[77:1]

Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju*

[77:2]

pa kao vihor hite,

[77:3]

i onih koji objavljuju

[77:4]

pa razdvajaju,

[77:5]

i Objavu dostavljaju,

[77:6]

opravdanje ili opomenu –

[77:7]

sigurno će biti ono čime vam se prijeti!

[77:8]

Kada zvijezde sjaj izgube

[77:9]

i kada se nebo otvori

[77:10]

i kada se planine u prah zdrobe

[77:11]

i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe…

[77:12]

Do kojeg dana je to odloženo? –

[77:13]

Do Dana sudnjeg!

[77:14]

A znaš li ti šta je Dan sudnji? –

[77:15]

Teško toga dana poricateljima!

[77:16]

Zar Mi nismo drevne narode uništili

[77:17]

i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!

[77:18]

Isto tako ćemo sa svim grješnicima postupati!

[77:19]

Teško toga dana poricateljima!

[77:20]

Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo,

[77:21]

koju na pouzdano mjesto stavljamo

[77:22]

do roka određenoga?!

[77:23]

Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni! –

[77:24]

Teško toga dana poricateljima!

[77:25]

Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem

[77:26]

živih i mrtvih

[77:27]

i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete?

[77:28]

Teško toga dana poricateljima!

[77:29]

Idite prema onome što ste neistinom smatrali,

[77:30]

idite prema dimu u tri plama razdvojenom,

[77:31]

koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati.

[77:32]

On će kao kule bacati iskre

[77:33]

kao da su kamile riđe.

[77:34]

Teško toga dana poricateljima!

[77:35]

Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti

[77:36]

i pravdanje im neće dozvoljeno biti.

[77:37]

Teško toga dana poricateljima!

[77:38]

Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti,

[77:39]

pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene!

[77:40]

Teško toga dana poricateljima!

[77:41]

Oni koji su se Allaha bojali biće među izvorima, u gustim baščama

[77:42]

i među voćem koje budu željeli.

[77:43]

Jedite i pijte, prijatno neka vam je! – za ono što ste radili

[77:44]

Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi.

[77:45]

Teško toga dana poricateljima!

[77:46]

Jedite i naslađujte se, ali zakratko! – vi ste, zaista, grješnici!

[77:47]

Teško toga dana poricateljima! –

[77:48]

jer kad im se govorilo: “Budite prema Allahu ponizni!” – oni to nisu htjeli biti,

[77:49]

Teško toga dana poricateljima!

[77:50]

Pa u koji će govor, ako ne u Kur’an, vjerovati?!