Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Mutaffifin

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[83:1]

Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

[83:2]

koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

[83:3]

a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

[83:4]

Kako ne pomisle da će oživljeni biti

[83:5]

na Dan veliki,

[83:6]

na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

[83:7]

Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,

[83:8]

a znaš li ti šta je Sidždžin?

[83:9]

Knjiga ispisana!

[83:10]

Teško toga dana onima koji su poricali –

[83:11]

koji su onaj svijet poricali –

[83:12]

a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,

[83:13]

koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio: “Izmišljotine naroda drevnih!”

[83:14]

A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

[83:15]

uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zakonjeni biti,

[83:16]

zatim će, sigurno, u oganj ući,

[83:17]

pa će im se reći: “Eto, to je ono što ste poricali!”

[83:18]

Uistinu! Knjiga čestitih je u Ilijjunu,

[83:19]

a znaš li ti šta je Ilijjun?

[83:20]

Knjiga ispisana! –

[83:21]

nad njom bdiju oni Allahu bliski.

[83:22]

Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.

[83:23]

sa divana gledati,

[83:24]

na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,

[83:25]

daće im se pa će piće zapečaćeno piti,

[83:26]

čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –

[83:27]

pomiješano sa vodom iz Tesnima* će biti,

[83:28]

sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.

[83:29]

Grješnici se smiju onima koji vjeruju;

[83:30]

kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

[83:31]

a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;

[83:32]

kada ih vide, onda govore: “Ovi su, doista, zalutali!” –

[83:33]

a oni nisu poslani da motre na njih.

[83:34]

Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,

[83:35]

sa divana će gledati.

[83:36]

Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!