Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Qadr

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[97:1]

Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -*

[97:2]

a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

[97:3]

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci –

[97:4]

meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

[97:5]

sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.