Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Qalam

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[68:1]

Nun. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,

[68:2]

ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;

[68:3]

ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti

[68:4]

jer ti si, zaista, najljepše ćudi

[68:5]

i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,

[68:6]

ko je od vas lud.

[68:7]

Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na Pravome putu,

[68:8]

zato ne slušaj one koji neće da vjeruju,

[68:9]

oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,

[68:10]

i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,

[68:11]

klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi,

[68:12]

škrca, nasilnika, velikog grješnika,

[68:13]

surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza,

[68:14]

samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova,

[68:15]

koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: “To su samo naroda drevnih priče!”

[68:16]

Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

[68:17]

Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati

[68:18]

a nisu rekli: “Ako Bog da!”

[68:19]

I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća

[68:20]

i ona osvanu opustošena.

[68:21]

A u zoru oni su jedni druge dozivali:

[68:22]

Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!

[68:23]

I oni krenuše tiho razgovarajući:

[68:24]

Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!

[68:25]

I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti,

[68:26]

a kad je ugledaše, povikaše: “Mi smo zalutali;

[68:27]

ali ne, ne – svega smo lišeni!”

[68:28]

Ponajbolji između njih reče: “Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!”

[68:29]

Hvaljen neka je Gospodar naš! – “mi smo, uistinu, nepravedni bili!”

[68:30]

I onda počeše jedni druge koriti.

[68:31]

Teško nama! – govorili su – “mi smo, zaista, obijesni bili;

[68:32]

Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!”

[68:33]

Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu je, nek znaju, kazna još veća!

[68:34]

Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova –

[68:35]

zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?!

[68:36]

Šta vam je, kako rasuđujete?

[68:37]

Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate

[68:38]

da ćete imati ono što vi izaberete?

[68:39]

Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati?

[68:40]

Upitaj ih ko je od njih jamac za to.

[68:41]

Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu.

[68:42]

Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli,

[68:43]

oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici – a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili.

[68:44]

Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati

[68:45]

i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!

[68:46]

Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?

[68:47]

Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju?

[68:48]

Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogorčenju zavapio.

[68:49]

I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio* i prijekor bi zaslužio,

[68:50]

ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.

[68:51]

Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur’an slušaju, govoreći: “On je, uistinu, luda!”

[68:52]

A Kur’an je svijetu cijelome opomena!