Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Qamar

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[54:1]

Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! –

[54:2]

a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: “Čarolija neprestana!”

[54:3]

Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno.

[54:4]

i dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti –

[54:5]

mudrost savršena, ali opomene ne koriste,

[54:6]

zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno

[54:7]

oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,

[54:8]

i netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti:“Ovo je težak dan!”

[54:9]

Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: “Luđak!” – i Nuh je onemogućen bio.

[54:10]

I on je Gospodara svoga zamolio: “Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!”

[54:11]

I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,

[54:12]

i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo,

[54:13]

a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj

[54:14]

koja je plovila pod brigom Našom – nagrada je to bila za onoga ko je odbačen bio.

[54:15]

I Mi to ostavismo kao pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

[54:16]

i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

[54:17]

A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

[54:18]

I Ad nije vjerovao – pa kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

[54:19]

Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao

[54:20]

i ljude dizao, kao da su palmina stabla iščupana,

[54:21]

i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

[54:22]

A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

[54:23]

I Semud u opomene nije vjerovao.

[54:24]

Zar da slijedimo jednog od nas! – govorili su. “Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.

[54:25]

Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je lažljivac oholi!”

[54:26]

Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi!

[54:27]

Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv.

[54:28]

I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupiće onaj čiji je red!”

[54:29]

Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je –

[54:30]

i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:

[54:31]

Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj koji ima tor.

[54:32]

A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

[54:33]

I Lutov narod u opomene nije vjerovao.

[54:34]

Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo – samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,

[54:35]

iz milosti naše. Eto, tako Mi nagrađujemo one koji zahvaljuju.

[54:36]

A on im je bio prijetio silom Našom, ali su oni u prijetnje sumnjali.

[54:37]

Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih Mi oslijepili:“Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!”

[54:38]

A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati.

[54:39]

Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!

[54:40]

A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!

[54:41]

I faraonovim ljudima su opomene došle,

[54:42]

ali oni porekoše dva značenja Naša, pa ih Mi kaznismo onako kako kažnjava Silni i Moćni.

[54:43]

Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?

[54:44]

Zar ovi da govore: “Mi smo skup nepobjedivi!”

[54:45]

Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!

[54:46]

Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.

[54:47]

Grješnici će, sigurno, stradati i u ognju biti

[54:48]

na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim:“Iskusite vatru džehennemsku!”

[54:49]

Mi sve s mjerom stvaramo,

[54:50]

i naređenje Naše je samo jedna riječ – sve bude u tren oka.

[54:51]

A Mi smo već slične vama uništili, pa ima li koga ko bi pouku primio?!

[54:52]

I sve što su uradili u listovima je,

[54:53]

i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.

[54:54]

Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka

[54:55]

na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.