Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Qiyâmah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[75:1]

Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi

[75:2]

i kunem se dušom koja sebe kori.

[75:3]

Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?

[75:4]

Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.

[75:5]

Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi,

[75:6]

pa pita: “Kada će Smak svijeta biti?”

[75:7]

Kad se pogled od straha ukoči

[75:8]

i Mjesec pomrači

[75:9]

i Sunce i Mjesec spoje –

[75:10]

tog dana čovjek će povikati: “Kuda da se bježi?”

[75:11]

Nikuda! Utočišta nema.

[75:12]

Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten,

[75:13]

toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti,

[75:14]

sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,

[75:15]

uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.

[75:16]

Ne izgovaraj Kur’an* jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,

[75:17]

Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.

[75:18]

A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,

[75:19]

a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo.

[75:20]

Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite,

[75:21]

a o onom drugom brigu ne vodite.

[75:22]

Toga dana će neka lica blistava biti,

[75:23]

u Gospodara svoga će gledati;

[75:24]

toga dana će neka lica smrknuta biti,

[75:25]

tešku nevolju će očekivati.

[75:26]

Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti,

[75:27]

i vikne se: “Ima li vidara?”,

[75:28]

i on se uvjeri da je to čas rastanka

[75:29]

i noga se uz nogu savije,

[75:30]

toga dana će Gospodaru tvome priveden biti:

[75:31]

Nije vjerovao, nije molitvu obavljao,

[75:32]

nego je poricao i leđa okretao,

[75:33]

a onda svojima bahato odlazio.”

[75:34]

Teško tebi! Teško tebi!

[75:35]

I još jednom: Teško tebi! Teško tebi!

[75:36]

Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?

[75:37]

Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,

[75:38]

zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini,

[75:39]

i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,

[75:40]

i zar Taj nije kadar mrtve oživiti?