Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Waqiʽah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[56:1]

Kada se Događaj dogodi –

[56:2]

događanje njegovo niko neće poricati –

[56:3]

neke će poniziti, a neke uzvisiti;

[56:4]

kad se Zemlja jako potrese

[56:5]

i brda se u komadiće zdrobe,

[56:6]

i postanu prašina razasuta,

[56:7]

vas će tri vrste biti:

[56:8]

oni sretni – ko su sretni?!

[56:9]

i oni nesretni – ko su nesretni?!

[56:10]

i oni prvi – uvijek prvi!

[56:11]

Oni će Allahu bliski biti

[56:12]

u džennetskim baščama naslada –

[56:13]

biće ih mnogo od naroda drevnih,

[56:14]

a malo od kasnijih –

[56:15]

na divanima izvezenim,

[56:16]

jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;

[56:17]

služiće ih vječno mladi mladići,

[56:18]

sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –

[56:19]

od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –

[56:20]

i voćem koje će sami birati,

[56:21]

i mesom ptičijim kakvo budu željeli.

[56:22]

U njima će biti i hurije očiju krupnih,

[56:23]

slične biseru u školjkama skrivenom –

[56:24]

kao nagrada za ono što su činili.

[56:25]

U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,

[56:26]

nego samo riječi: “Mir, mir!”

[56:27]

A oni sretni – ko su sretni?!

[56:28]

Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,

[56:29]

i među bananama plodovima nanizanim

[56:30]

i u hladovini prostranoj,

[56:31]

pored vode tekuće

[56:32]

i usred voća svakovrsnog

[56:33]

kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,

[56:34]

i na posteljama uzdignutim.

[56:35]

Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti

[56:36]

i djevicama ih učiniti

[56:37]

milim muževima njihovim, i godina istih

[56:38]

za one sretne;

[56:39]

biće ih mnogo od naroda drevnih,

[56:40]

a mnogo i od kasnijih.

[56:41]

A oni nesretni – ko su nesretni?!

[56:42]

Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj

[56:43]

i u sjeni dima čađavog,

[56:44]

u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.

[56:45]

Oni su prije toga raskošnim životom živjeli

[56:46]

i uporno teške grijehe činili

[56:47]

i govorili: “Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,

[56:48]

zar i drevni naši preci?”

[56:49]

Reci: “I drevni i kasniji,

[56:50]

u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,

[56:51]

i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,

[56:52]

sigurno, s drveta Zekkum jesti,

[56:53]

i njime ćete trbuhe puniti,

[56:54]

pa zatim na to ključalu vodu piti,

[56:55]

poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;

[56:56]

to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!

[56:57]

Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?

[56:58]

Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

[56:59]

vi oblik dajete ili Mi to činimo?

[56:60]

Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti

[56:61]

da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

[56:62]

Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?

[56:63]

Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?

[56:64]

Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?

[56:65]

Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:

[56:66]

Mi smo, doista, oštećeni,

[56:67]

čak smo svega lišeni!”

[56:68]

Kažite vi Meni: vodu koju pijete –

[56:69]

da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?

[56:70]

Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?

[56:71]

Kažite vi Meni: vatru koju palite –

[56:72]

da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

[56:73]

Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;

[56:74]

zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!

[56:75]

I kunem se časom kad se zvijezde gube,

[56:76]

a to je, da znate, zakletva velika,

[56:77]

on je, zaista, Kur’an plemeniti

[56:78]

u Knjizi brižljivo čuvanoj –

[56:79]

dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,

[56:80]

on je Objava od Gospodara svjetova.

[56:81]

Pa, kako ovaj govor omalovažavate

[56:82]

i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?

[56:83]

a zašto vi kad duša do guše dopre,

[56:84]

i kad vi budete tada gledali,

[56:85]

a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,

[56:86]

zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti

[56:87]

ne povratite, ako istinu govorite?

[56:88]

I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -*

[56:89]

udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!

[56:90]

A ako bude jedan od onih koji su sretni –

[56:91]

pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!

[56:92]

A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

[56:93]

pa, ključalom vodom biće ugošćen

[56:94]

i u ognju prženjem.

[56:95]

Sama je istina, zbilja, sve ovo –

[56:96]

zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!