Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Al-Zalzalah

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[99:1]

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

[99:2]

i kada Zemlja izbaci terete svoje,

[99:3]

i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” –

[99:4]

toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

[99:5]

jer će joj Gospodar tvoj narediti.

[99:6]

Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

[99:7]

onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

[99:8]

a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.